Zorgeloos groen

Zorgeloos groen

Groen als onmisbaar element bij de inrichting van de openbare ruimte

‘Bloemen houden van mensen’ is al jaren dé slogan die mensen er meer toe moet bewegen om bloemen en planten in huis te halen. Ook in de openbare ruimte zijn groen en bloemen zeer belangrijk voor de uitstraling van de openbare ruimte. Het beheer kan kostbaar en tijdrovend zijn, maar dat hoeft niet!

In het buitenland, kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk, blinken steden en dorpen uit in het letterlijk opfleuren van de openbare ruimte. In Nederland ziet men ook steeds meer de toegevoegde waarde van bloemen en planten. Buro Mien Ruys is een tuin- en landschapsarchitectenbureau met een specialisatie in beplanting. De laatste jaren steeds meer gericht op onderhoudsarme en kleurrijke beplantingen voor het openbaar groen. Samen met de Enk Groen en Golf en Boot & Dart is Buro Mien Ruys partner voor het concept Zorgeloos Groen, dat tijdens de Dag van de Openbare Ruimte gepresenteerd wordt op Het Plein. “In samenspraak met Carien van Boxtel, die het ontwerp oor de inrichting van Het Plein maakt, verzorg ik de beplantingssamenstelling volgens het Zorgeloos Groen concept”, vertelt Scholma. “Samenwerking gaat altijd over kennis delen en krachten bundelen. Daar wordt kennis en creativiteit gedeeld waardoor het resultaat meer is dan de som der delen”, motiveert Scholma haar bijdrage.

De bijdrage van Buro Mien Ruys, een gerenommeerd speler op het gebied van landschapsarchitectuur, benadrukt het belang van groen in de openbare ruimte, zeker nu steden en dorpen geconfronteerd worden met zaken als hittestress en klimaatadaptatie. Waarom niet het nuttige met het aangename verenigen en van de openbare ruimte een kleurig geheel maken!

Bezoek onze website: www.zorgeloosgroen.eu

De Enk Groen & Golf

de Enk

Ambachtelijk én innovatief vakmanschap

Groen maakt een openbare ruimte aantrekkelijk en leefbaar. Niet voor niets pleitte de Gezondheidsraad onlangs voor meer groen in onze steden. Bij het plannen en realiseren van projecten in de buitenruimte is het dan ook logisch als groen direct wordt meegenomen. Op Het Plein op de Dag van de Openbare Ruimte, een initiatief van tien exposanten, laat de Enk Groen & Golf zien wat zij voor opdrachtgevers kunnen betekenen.

“Genieten van groen in een klein land, het buitenleven als bron van plezier en ontspanning, daar hebben we bij de Enk Groen & Golf ons dagelijks werk van gemaakt”, vertelt Frans Reulink. “Onze specialismen, de aanleg en het onderhoud van terreinen, daktuinen, en golfbanen en groen, voeren we uit met ambachtelijk vakmanschap, maar als De Vernieuwers willen we ook zo innovatief mogelijk te werk gaan met nieuwe technieken en inzichten om onszelf continu te verbeteren.”

Bundeling van vakkennis
“Onze motivatie om mee te doen aan Het Plein is bundeling van vakkennis. Bedrijven die net even verder haar neus uit steken en gaan voor kwaliteit, verbinding en vakmanschap met als doel ons vakgebied hoger op de kaart te zetten. Verbinden is één van onze kernwaarden. We kunnen en willen het niet alleen. Door samenwerkingen ontstaan er vernieuwende ideeën. Door de diverse pluimage aan bedrijven met dezelfde passie bereik je dat sneller.”

De Enk Groen & Golf heeft de ambitie een verbindende factor te zijn bij projecten in de buitenruimte. “Onze toegevoegde waarde is onze kennis van aanleg en onderhoud van totaalprojecten, waarin veel disciplines / onderdelen van de vertegenwoordigde bedrijven wordt gebundeld optimaal kunnen realiseren.”

Bezoek onze website: www.deenkgroenengolf.nl

Aquaco

Aquaco

Making water work

Water heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op mensen en is daarom van grote waarde in stads- en dorpscentra. Aquaco is gespecialiseerd in het goed laten functioneren van water in de openbare ruimte én één van de deelnemers aan Het Plein op de Dag van de Openbare Ruimte. Op Het Plein ziet de beursbezoeker waar samenwerking toe kan leiden.

“Wij ontwerpen, engineeren, realiseren en plegen service en onderhoud met veel plezier aan watertechnische installaties zoals fonteinen, waterkunstwerken maar bijvoorbeeld ook de beregening van sportvelden. Onze visie is dan ook: we love making water work”, aldus directeur Hans Kamphuis van Aquaco.

Samen met negen andere exposanten staat Kamphuis op Het Plein, waarmee een lans wordt gebroken voor vakmanschap en kwaliteit. “Het Plein wordt gevormd door bedrijven die samen pleinen en andere projecten in de buitenruimte maken. Je kunt op die manier met je bezoeker heel effectief een ronde maken langs de diverse disciplines zonder kriskras over de beurs te moeten”, legt Kamphuis uit. “Het voordeel van het samenwerken bij het daadwerkelijk realiseren van projecten is helder: Door planningen en werkprocessen echt op elkaar te leggen gaat de kwaliteit van het werk omhoog en worden eveneens kosten bespaard.”

Waarom Aquaco niet mag ontbreken op Het Plein? “Onze toegevoegde waarde geldt voor Het Plein net als voor elk ander plein, een waterelement brengt een plein tot leven, maakt dat mensen graag op een plein zijn.”

Bezoek onze website: www.aquaco.nl

PUTkast

PUTkast

Installatietechniek onmisbaar voor plein als hart van de stad

Een plein gaat pas leven als er reuring is. Een markt, kermis of ander evenement trekken mensen. De beschikbaarheid van elektriciteit is daarbij een voorwaarde.

Van oudsher is het kloppend hart van een dorp of stad het centraal gelegen plein. Hier stond de waterpomp en hier werd handel gedreven. Een plek om samen te komen. Ook tegenwoordig heeft een plein meerdere functies, hier worden bijvoorbeeld de weekmarkt of andere evenementen gehouden. Hiervoor zijn onder meer elektrische voorzieningen nodig. PUTkast BV is de allround specialist voor technisch straatmeubilair, zowel ondergronds als bovengronds. “Wij kunnen het gehele traject voor een succesvolle implementatie en efficiënt beheer van PUTkasten en STRAATkasten begeleiden”, vertelt directeur Marco Ekelmans.

Bij de inrichting van een plein komen veel partijen samen die voor een zo optimaal mogelijk eindresultaat moeten zorgen. Een goede samenwerking is daarbij essentieel, en aandacht voor kwaliteit en vakmanschap moet voorop staan. Dat is de boodschap van tien bedrijven die zich presenteren op Het Plein tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. Ekelmans: ”Een plein of straat is meer dan alleen kijken naar het project met kosten. Na de oplevering dient het resultaat ook goed te functioneren. Wij willen aandacht voor de totale cost of onwership. Vaak kan met een geringe investering aan de voorkant hoge periodieke exploitatiekosten worden vermeden. Op het plein staan verschillende organisaties met totaal verschillende vaardigheden die laten zien dat kwaliteit en vakmanschap leidt tot duurzame resultaten. Iedere deelnemer kan vanuit haar specifieke vakkennis laten zien hoe dit kan. Dit scheelt een bezoeker een enorme zoektocht op de beurs. In feite is een bezoek aan het plein al voldoende om alle facetten in de openbare ruimte bij elkaar te vinden. Wel zo makkelijk.”

Naast een gezamenlijke boodschap is Ekelmans helder over de specifieke bijdrage die PUTkast kan leveren: “Wij merken vaak dat installatietechniek bij het inrichten van de openbare ruimte een sluitpost is waar onvoldoende aandacht en kennis wordt besteed. Het ontwerpen en maken van een bijvoorbeeld een markt- of evenementeninstallatie is een specialisme. Wij zien vaak genoeg in de praktijk dat door onkunde onnodig veel gemeenschapsgeld wordt verspild. Wij willen bezoekers aan Het Plein bewust maken dat installatietechniek in een vroegtijdig stadium de aandacht krijgt die het verdient.”

Bezoek onze website: www.putkast.nl