Blog

De positie van groen in een woontoren is heel bepalend voor de installatie en het onderhoud ervan. Bij The George & Gustav …

Kan een boombunker of ondergrondse groeiplaats ook extra water bergen, zoals een wadi dat doet? Volgens Joeri Faas van TreeBuilders kan dat. …

DDC-Heinenoord weet alles van hemelwaterafvoer. Oók als het leuk moet zijn. Het komt namelijk nogal eens voor dat een opdrachtgever, vaak een …

Wie geen ingrijpende lichamelijke beperkingen heeft, staat niet stil, staat letterlijk niet stil, bij een grindpad, een trapje, een drempel, een stoeprand …

Al in de jaren zestig van de vorige eeuw vond Josef Metten de inmiddels alom bekende grasbetonsteen uit en legde daarmee de …

ecoDynamic levert sinds kort betonnen producten die zijn geproduceerd van ingenomen sloopmaterialen. ‘Bij sloop komt heel veel materiaal vrij en wij zijn …

Onder de grond moet ruimte gecreëerd worden, wanneer je een boom plant. Hoewel dat zo vanzelfsprekend klinkt, is dat toch iets waar …

Nederland is een land dat innovaties vlot omarmt en waar ontwerpers niet bang zijn om iets nieuws toe te passen. Redenen genoeg …

Thema's

Duurzaamheid
Circulariteit
Leefbaarheid
Veiligheid
Innovatie