‘Dienstbaar zijn en ondertussen onze opgaves beslechten.’

20 apr 2023 | Blogs, Innovatie, Leefbaarheid

Woensdagmiddag, 12 april 2023. De 1e editie van Het Plein op Excursie. Als Het Plein beogen we meer te zijn dan een toffe stand op de Vakbeurs Openbare Ruimte. Onze club, zoals wij het weleens noemen, heeft samen zoveel kennis in huis, dat we ons als platform voor de openbare ruimte breder zullen presenteren. Vandaar Het Plein op Excursie.

Met zo’n 80 landschapsarchitecten en -ontwerpers luisterden we in AFAS in Leusden naar achtereenvolgens Wim Mars, landschapsontwerper Bart Hoes en landschapsarchitect Steven Delva die in 2021 de titel architect van het jaar in ontvangst mocht nemen. Wim Mars gaf ons een kijkje in de totstandkoming van het AFAS experience center en Bart Hoes liet ons kennismaken met de doordachte inrichting van de buitenruimte van het AFAS complex. Steven Delva nam ons mee in zijn visie op het nieuwe werken en de architectuur van de toekomst.

Tijdens de voorbereidingen deelde de van oorsprong Vlaamse Steven Delva zijn visie op het vak van de landschapsarchitectuur en de inrichting van stedelijke omgevingen met ons: ‘Wij maken integrale plannen met ruimte voor mens, dier en economie. Het nieuwe werken is daar ook onderdeel van. We maken interessante leefomgevingen, niet alleen in wijken, maar ook waar de economie tiert. We willen geen standaard dichte woonwijken en werkplekken maken. Wij zitten vooral in de binnenstedelijke gebieden. Ons uitgangspunt is hoe meer we aangename, goede, toffe leer- en werkomgevingen maken in de bestaande kernen, hoe minder we in het landschap hoeven te prutten. Wij proberen met ons werk het landschap te vrijwaren van verdere bebouwing.

We hebben een woonopgave te gaan, maar als we hieraan voldoen door het landschap op te eten, dan hebben we het niet goed gedaan voor de toekomst van Nederland. Daarom zetten wij de rafelranden van de stad, de sleets geraakte binnensteedse wijken in en gebruiken en misbruiken de behoefte aan woon- en werkplekken om te vergroenen en te verduurzamen. Dit resulteert in plekken waar mensen fijn kunnen verblijven, een fijn gevoel hebben en de leefkwaliteit kunnen verhogen. Daarnaast zijn het plekken waar biodiversiteit en dieren ook welkom zijn. Je ziet dus dat wij bezig zijn met het vestigingsklimaat van binnensteden. Wanneer je dit beter maakt, dan draag je bij aan een betere economie van een stad. Met het alleen maar toevoegen van woningen, reduceer je het vestigingsklimaat van deze steden. Is het vestigingsklimaat goed, dan komen er ook meer bedrijven, die we vervolgens ook weer trachten te integreren in de binnenstedelijke gebieden.’

Zet een verzoek om een gebouw in, om meer landschap te creëren

Tijdens de presentatie in AFAS laat Delva voorbeelden zien van wat hij bedoelt en waaraan zijn bureau heeft gewerkt. De Ceuvel in Amsterdam was een verlaten en vervuild scheepswerf. Anno nu is De Ceuvel ‘een park voor intensieve kennisontwikkeling en een testlocatie voor organische bodemzuivering en biomassaproductie’ en daarbij een hele groene omgeving. Delva kreeg het verzoek om in Middelkerke België een casino te maken aan het strand. ‘Wij hebben dat gebouw ingezet om een dijkverzwaring, tevens kustverdediging, en daarbovenop een landschap te maken, een duin. Dus eigenlijk hebben we een dijk en een duin gemaakt, landschap gecreëerd, door de vraag: maak een casino. Eigenlijk moet elk vraagstuk dat je krijgt, bijvoorbeeld ‘ik wil een kantoor’, inzetten om te vergroenen en meer natuur te maken in de steden. Dat is wat wij doen als bureau. We nemen een vraagstuk aan, en het resultaat is dat er meer landschap ontstaat. De opgave gebruiken/misbruiken om groen te creëren. Dat is ons vak.’

Het mag duidelijk zijn dat voor Delva het nieuwe werken en nieuwbouw gaan om de bestaande kansen van de groene omgeving te benutten. Daar varen de werkende en wonende mens, de stad en de natuur wel bij.

Tijdens het diner, in buffetvorm, was er de mogelijkheid om met Bart Hoes de buitenruimte te verkennen. Aansluitend schoven de vakgenoten bij elkaar aan. Kennismakingen werden hernieuwd en levendige gesprekken kenmerkten de sfeer.

Ook dat is Het Plein. Ontmoeten en kennis delen.

Naar de beeldimpressie van de excursie.

Meer informatie