Droge voeten op Vorstengrafdonk met de goten van DDC

4 sep 2023 | Duurzaamheid, Leefbaarheid

Twintig jaar na ontwerp en aanleg van industrieterrein Vorstengrafdonk in Oss, blijkt dat de destijds aangelegde wadi’s de hoeveelheid regenwater die heden ten dagen kan vallen, niet meer kunnen verwerken. De capaciteit van de wadi’s is bij de aanleg afgestemd op de neerslagwaarden van die tijd. De wadi’s zijn nu niet meer groot genoeg en zijn niet overal met elkaar verbonden. Met als gevolg dat wanneer een wadi vol staat, het water niet afgevoerd kan worden naar verbonden retentievijvers. En dus ontstaat er wateroverlast op het industrieterrein.

Oplossing in de breedte

De gemeente Oss laat onderzoeken uitvoeren en berekeningen maken om tot de juiste oplossing te komen. In eerste instantie gaat de voorkeur dan uit naar een zo hoog mogelijke waterpassage met roostergoten. ‘Dat zou betekenen dat je roosters aan de oppervlakte ziet’, legt Leo Koster, directeur van Drain Design Construct BV uit. Op zich niet erg, maar gezien het berekende natte profiel zouden er op sommige plaatsen wel vijf goten naast elkaar komen te liggen. Het was niet mogelijk de wadiverbindingen dieper uit te graven, dat maakte dat de oplossing in de breedte moest komen te liggen. De gemeente vond deze oplossing te kwetsbaar en ook het beeld vonden ze niet prettig. Toen koos de gemeente voor onze betonnen goten met betonnen dichte afdekkingen.’  In het bestek zijn zodoende zelfdragende goten type Delta T met de inwendige afmetingen 60 cm breed en 40 cm hoog, 60 cm breed en 50 cm hoog en 50 cm breed en 50 cm hoog opgenomen.

Drain Design Construct (DDC) leverde tot nu toe 15 vrachtwagens aan goten aan de gemeente Oss. De goten maken verbindingen tussen de diverse wadi’s en dat betekent dat er opritten van bedrijven en kruispunten opgebroken moeten worden. Ballast Nedam Road Specialities BV legt de goten aan en zorgt vervolgens voor een vrij dunne toplaag met daarop stenen bestrating of asfalt. ‘Er gaat zwaar verkeer over die wegen en opritten’, vertelt Leo. ‘Daarnaast komt er nog het gewicht op van de verharding. Daarom hebben wij goten Delta T met klasse 400D geadviseerd.’

Goten met betonnen deksel

De standaard elementlengte van deze betonnen goten is 2 meter, maar in Vorstengrafdonk hebben de wadiverbindingen soms wel lengtes van 15 meter. Het geheel bestaat uit de ondergoten van gewapend beton met deksels van gewapend beton die met een rubber strip op de goten zijn gelegd. Daarboven zijn fietspaden, opritten en geasfalteerde wegen aangebracht, met een minimale dekking tussen de goot en de verharding. ‘De leveringen en de afstemming met Ballast Nedam verliep prima. Het project wordt binnenkort afgerond’, besluit Koster.

Vragen over dit project of over andere producten van Drain Design Construct? DDC Heinenoord is te bezoeken op de Vakbeurs Open Ruimte in hal 4, stand 4.3.12. Of neem direct contact op met Leo Koster, directeur Drain Design Construct 

Meer informatie