Een idee moet leiden tot beleving en leefbaarheid

22 sep 2022 | Leefbaarheid

Je stapt een daktuin op of een mooie tuin in en je voelt iets. Dat kan rust zijn. Koelte door de schaduw van bomen. Je ziet kleuren die je opvallen en die iets met je doen. Voor De Enk Groen & Golf staat de beleving van het ‘product’, het resultaat van de inspanningen van de ontwerper en aannemer, altijd bovenaan.

Het spreekt vanzelf dat ‘groen’ een grote invloed heeft op de mate van beleving van een omgeving. Daarom streeft De Enk Groen & Golf ernaar om altijd zo vroeg mogelijk in een bouwteam betrokken te worden. Om aandacht voor het groen te vragen en mee te denken over welk groen dan het beste is voor dat plan en die plek. Voor bewoners, aanwonenden of medewerkers, kortom, de gebruikers van de ruimte.

De Enk Groen & Golf en/in Het Plein
Zo neemt de aannemer al in het voortraject de andere partijen mee in het groen en de mogelijkheden die er zijn. Neem in een ontwerp bijvoorbeeld groene gevels en een daktuin mee, en een deel van de binnentemperatuur is al geborgd voor de bouw. Er is dan vaak geen airco installatie meer nodig.

De Enk Groen & Golf, een van de deelnemers van Het Plein, is dan ook blij met het ontwerp van Het Plein, dit jaar. Het laat zien dat grijs kan en grijs nodig is en dat er tegelijkertijd ruimte moet en kan zijn voor groen. Alles draait uiteindelijk om leefbaarheid, ook in de openbare ruimte. Plaatsen waar mensen en dieren zich goed voelen en beide kunnen leven, waar participatie mogelijk is, beweging- en ontmoetingen bevorderend, een plek waar kinderen buiten kunnen spelen. Buiten zijn is stressverminderend en een goed doordachte inrichting met veel groen helpt daarbij.

Goed doordenken
Zo is het idee van een boom op een daktuin, prachtig. Maar kan het dak het constructief aan? Hoeveel substraat is er nodig, welke dakbedekking, wil je een retentiedak, wateropvang, buffering? Dat goed doordenken is van belang. Want alle prachtige plannen moeten ook uitgevoerd kunnen worden. De Enk Groen & Golf kijkt naar de uitvoering en houdt daarbij leefbaarheid steeds voor ogen. Wanneer kosten hoger uitvallen, kan het groen in het gedrang komen en dat is juist niet de bedoeling. Daarom betrekken verscheidene landschapsarchitecten De Enk Groen & Golf al vroeg in hun plannen. Om tot een goede, groene, haalbare, betaalbare en leefbare openbare ruimte te komen, goed voor mens en dier.

‘De wereld een stukje mooier maken, dat is onze missie.’

Zorgeloos Groen
De Enk Groen & Golf participeert ook in het plantenconcept Zorgeloos Groen. De andere deelnemers zijn Boot & Dart Boomkwekerijen en Landschapsarchitectenbureau Mien Ruys. Zorgeloos Groen bestaat 12 jaar en streeft naar het terugbrengen van kleur in de openbare ruimte. Bij elke nieuwe opdracht kijkt een landschapsarchitect voor het maken van het beplantingsplan voor de plantvakken naar de omgeving. De kleuren van de bakstenen, het soort woningen, de al aanwezige beplanting in aangrenzende voortuinen worden meegenomen in het plan. Zorgeloos Groen is vaak een participatieproject waar ook een bewonersoverleg onderdeel van uitmaakt.


Meer informatie