Goede groeiplaats met boombunker verdraagt zwaar verkeer

Onder de grond moet ruimte gecreëerd worden, wanneer je een boom plant. Hoewel dat zo vanzelfsprekend klinkt, is dat toch iets waar wij op moeten blijven hameren. Je kunt niet zomaar een boom in wat grond zetten en verwachten dat die het verder zelf, met wat watergift, uitzoekt.

Wanneer wij, TreeBuilders, als adviseur en leverancier van het TreeParker boombunkersysteem, betrokken worden bij een nieuw project, zorgen we ervoor dat we over zoveel mogelijk parameters informatie vergaren. Hoe lang blijft de boom naar verwachting staan, wat is het grondwaterpeil, is er ondergrondse infrastructuur en waar ligt die, welke soorten bomen zijn er voorzien en hoe klimaatadaptief moet de groeiplaats zijn, zijn vragen die beantwoord moeten worden voor een zo goed mogelijk advies.

Transparant met Bomenmonitor

Vooral de omvang van een groeiplaats is vaak groter dan mensen zich realiseren. Wij kunnen heel transparant laten zien hoeveel m3 een boom nodig heeft. Hiervoor gebruiken we de Bomenmonitor van Norminstituut Bomen. Niet alleen gemeenten, ook wij gebruiken deze monitor. Deze geeft per boomsoort en gewenste leeftijd een advies. Dat advies is overigens ook nog eens per gebruikte bodemsoort verschillend. Zo heeft een boom in een boombunker een stuk minder ondergrondse ruimte nodig dan een boom op bomenzand of een bomengranulaat. Bij deze laatste varianten ontstaat er bovendien vroeg of laat vaak toch wortelopdruk.

Een boom, geplant in een boombunker, heeft als het ware een eigen leefruimte en een eigen fundering. De constructie zorgt voor water af- en toevoer, is gevuld met volledig doorwortelbare rijke bomengrond en dankzij de luchtlaag bovenin is er ruimte voor gasuitwisseling en kunnen de wortels geen schade aan de bestrating of wegdek geven. Tegelijkertijd kan er voldoende zwaar verkeer over de ondergrondse groeiplaats rijden, zonder dat de grond verdicht.

Voor meer informatie over het TreeParker boombunkersysteem contact op met:
Joeri Faas
Accountmanager en technisch adviseur bij TreeBuilders
Joeri.faas@treebuilders.eu
06-28351765

Joeri Faas