Veel meer groen en zo weinig mogelijk verharding, aldus deze steenfabrikant

3 jul 2023 | Circulariteit, Duurzaamheid

Groen en waterbuffering zijn dé thema’s die momenteel prominent aanwezig zijn bij de inrichting van de openbare ruimte. Bij Vande Moortel vinden we dat helemaal terecht. Groen waar het kan en stenen waar het nodig is. Daarnaast wordt bij zo’n beetje alle elementen in de openbare ruimte, inclusief de werkzaamheden, de term ‘duurzaamheid’ te pas en te onpas ingezet. Wij doen dat ook. Niet te onpas, wel te pas.

Straatbakstenen bakken zonder gebruik van gas, dat kan op dit moment nog niet op grote schaal. Toch scoort dit hoogwaardige verhardingsmateriaal het allerbeste op het gebied van duurzaamheid. Het kent dan ook een hele lage MKI waarde. Waarom? Omdat het productieproces erg energie-efficiënt is en straatbakstenen over 150 jaar nog steeds mooi en technisch goed zijn en daarom eindeloos hergebruikt kunnen worden!

SeptimA: tot wel 30% minder van alles, behalve de kwaliteit
Sinds kort worden in Nederland keiformaat straatbakstenen met een hoogte van 7 centimeter gepromoot. Dit vanwege het simpele principe dat minder te bakken klei per m2 minder belastend is voor ons milieu. Een hele goede ontwikkeling! Wij bij Vande Moortel maken al sinds 2006 Waal-, dik- en keiformaat straatbakstenen van slechts 7cm dik in de serie “SeptimA”. Dit in plaats van 8 of 10cm dikke stenen. Dit betekent dat er voor ieder project met SeptimA stenen tot wel 30% minder te bakken klei nodig is, er tot wel 30% meer m2 per productiecharge in de oven gaan en, interessant, er natuurlijk ook tot wel 30% minder transportbewegingen nodig zijn. Er mogen immers veel meer vierkante meters op een vrachtwagen vanwege het lagere gewicht per m2. Dus bij een herinrichting van straat of plein fors minder bouwverkeer in uw stad of dorp! Als dat niet aantrekkelijk klinkt?

Het circulariteitsbeleid van de Nederlandse overheid gaat uit van Reduce, Reuse en Recycle. Middels de R-ladder, die 6 treden heeft, is de mate van circulariteit vast te stellen. Een lange levensduur en mogelijkheden tot hergebruik tellen zwaarder dan recycling, waardoor de straatbaksteen hoog scoort op deze ladder. Met de SeptimA, de baksteen van 7 centimeter, hebben wij dus jaren geleden al de stap naar ‘Reduce’ gezet; het terugbrengen van haar grondstoffengebruik. Deze 7-centimeter stenen zijn overigens kwalitatief super sterk. Zie ook mijn eerdere verhaal hierover.

Wilt u met eigen ogen zien hoe de 7 cm hoge SeptimA stenen zich houden op langere termijn? Wij hebben volop referentieprojecten in Nederland dus er is er altijd een project bij u in de buurt. Mailt u hiervoor even naar info@vandemoortel.nl.

Waterpasserend en/of meer groen
Wij produceren stenen die een zodanige vorm hebben, dat water eenvoudiger via de voegen kan infiltreren in de ondergrond en/of aldaar gebufferd en afgevoerd kan worden. Dat werkt erg goed als o.a. de voegen goed onderhouden worden zodat ze niet dichtslibben.

De allerbeste oplossing voor opvang van hemelwater, maar ook voor bijv. de biodiversiteit en het terugbrengen van de temperatuur tijdens warme dagen, blijft volgens ons toch groen. Leg alleen stenen daar waar ze écht nodig zijn. En kies dan voor gebakken straatstenen – van Vande Moortel natuurlijk.
Dus: straatbakstenen? Ja, natuurlijk. Het blijft het meest duurzame bestratingsmateriaal, zeker die SeptimA’s. En denk tegelijkertijd goed na over waar het groen kan floreren.

Jaap Suurmeijer
Steenbakkerij Vande Moortel
info@vandemoortel.nl

Meer informatie