Is regenwater schoon?

3 mei 2023 | Blogs, Circulariteit, Duurzaamheid

Nee. Daar kan ik kort over zijn. Regenwater is al vuil voordat het de grond raakt. Dat is niet altijd zichtbaar, tenzij het Saharazand met zich meebrengt. Dan zien we heel duidelijk, vooral op onze auto’s, dat regen niet schoon is. Maar regenwater moet wel opgevangen worden en het moet ook worden afgevoerd.


Wanneer het water op de straat valt, wordt het nog viezer, want het spoelt allerlei straatvuil met zich mee, rubber van banden, slijpsel van remmen en ga zo maar door. Vervolgens verdwijnt een deel van het regenwater, dankzij het afkoppelen van het riool, in sloten of ander open water. Tegelijkertijd hebben we meer en meer te maken met de duurzaamheidsopgave en dus het opslaan en hergebruik van water. Dat hemelwater gaat ondergrondse waterbekkens in, waar het geïnfiltreerd moet worden in de ondergrond. Het is belangrijk dat dit water schoon is.
In krattenvelden of andere vormen van infiltratie moet het water door kleine openingen van een geotextiel heen. Vervuiling zal tot verstopping leiden doordat het hele fijne slib het doek dichtslaat. Het is belangrijk dat het water gereinigd wordt, om de continuïteit van de afvoer te bewaken. Hiervoor kun je voorzieningen inbouwen, die wel beheerbaar moeten zijn. Hiermee bedoel ik dat ze goed en gemakkelijk onderhouden moeten kunnen worden.

Voorzuivering noodzakelijk
Als leverancier van lijnafwateringen en infiltratiebekkens hebben wij hiermee te maken. Wij adviseren dan ook in een lijnafwatering doelmatige zandvangers te plaatsen. Welk vuilvangsysteem we toepassen, hangt af van wat er gebeurt aan de oppervlakte. Waar bijvoorbeeld een markt wordt gehouden, dient het vuilvangvolume groter te zijn dan wanneer de lijnafwatering in een woonstraat het regenwater opvangt en afvoert. Daarom pleiten we voor een goede afstemming met de opdrachtgever, die uiteindelijk voor het onderhoud verantwoordelijk is.

Bij ondergrondse waterberging en infiltratievelden is het ook van groot belang dat het water dat wordt opgevangen, schoon is. Anders is het wachten op verstoppingen. Voorzuivering is dus noodzakelijk. Hiervoor bieden wij de SediPipe-installatie aan, deze vangt het fijne slib op. Deze is, jaren geleden al, getest bij de TU Delft. De SediPipe zorgt ervoor dat de aangelegde infiltratiesystemen langer goed blijven werken.

Stem voor wat betreft de regenwaterafvoer, het type gebied, de voorzuivering en de beheerbaarheid ervan dus goed met elkaar af. Wij ondersteunen u daarin uiteraard graag.

Leo Koster
DDC-Heinenoord
Stuur Leo een mail

Meer informatie