Ondergrondse wateropslag door capillaire werking

Tot slechts enkele jaren geleden brachten de woorden ‘duurzame en natuurlijke halfverhardingen’ niet meer dan enige onverschilligheid bij de toehoorder teweeg. Nu, in 2022, hebben de grootste gemeenten van Nederland Stabilizer van  ecoDynamic niet alleen omarmt, maar gedefinieerd als hun standaard. Niet zo gek, als je alle eigenschappen van Stabilizer kent. Inmiddels heeft ecoDynamic voor elke laag van de ondergrond een eigen product. Het nieuwste is ecoDynamic Klimaatadaptief dat dankzij de capillaire werking en een knappe berekening voldoende water opslaat waar het nodig is.

EcoDynamic Stabilizer mag zich inmiddels een bekend product noemen in de Nederlandse openbare ruimte. Een gebonden verharding, gecertificeerd met NL Greenlabel A, opgebouwd uit alleen natuurlijke materialen en verkrijgbaar in vier kleuren. Een tweede, eveneens circulair funderingsmateriaal van ecoDynamic is de Basic Foundation, die onder de Stabilizer aangebracht kan worden als vervanging van bijvoorbeeld puin. In een beschermd natuurgebied zoals de Natura2000 , waar geen puin of kalk toegepast mag worden, is de 100% natuurlijke Basic Foundation een logische en goedgekeurde oplossing.

StabUp is een overlaag, bedoeld om over bestaande paden aan te brengen. Een versleten schelpenpad, kan als fundering dienen voor het vernieuwde pad. Zonder graven, zonder transportbewegingen voor vervoer van grond en materialen, wordt met StabUp een frisse, nieuwe uitstraling en een stevig pad gerealiseerd.

Het product Grass Parking is voortgekomen uit de vraag hoe een gebied jaarrond groen te houden, terwijl je het incidenteel heel zwaar wil belasten. Voor een festival, een kermis of een ander event. Er wordt steeds meer gevraagd van de buitenruimte. In een park willen we bijvoorbeeld ook evenementen. Zo is Grass Parking ontstaan. Grass Parking is een toplaag die is verrijkt met wat gesteente, waardoor de grond niet dichtgereden kan worden. Daarnaast is de vezel versterkt, zonder de toepassing van plastics of een ander kunstmatig product.

Vijf graden koeler met ecoDynamic Klimaatadaptief
Met de nieuwste oplossing ecoDynamic Klimaatadaptief blijft de waterdoorlatende constructie zoals die ook onder de Stabilizer wordt gehanteerd, behouden. Het verschil is dat waar voorheen, en met Stabilizer nog steeds, het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd, het nu vooral wordt vastgehouden. Op een natuurlijke manier. Geen kratten, geen plastic. ecoDynamic Klimaatadaptief bevat natuurlijk gesteente dat een capillaire werking heeft. Water wordt gebufferd en kan ingezet worden voor verschillende doeleinden.  Het water stijgt op tijdens de warme weken in het jaar, waardoor er verdamping plaatsvindt wanneer de zon erop schijnt. Onderzoek heeft aangetoond dat met ecoDynamic Klimaatadaptief de temperatuur van de verharding met vijf graden kan worden teruggebracht. ecoDynamic Klimaatadaptief komt het beste tot zijn recht in pleinen waar weinig schaduw is. Hoeveel water opgeslagen moet worden, hangt af van de omstandigheden ter plekke. Dat maakt elke aanleg en elke berekening maatwerk.

over ecoDynamic:
In 2010 ontwikkelden de cultuurtechnische aannemer Agterberg BV en Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek het halfverhardingsproduct Stabilizer. Dit kwam voort uit de wens om duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de buitenruimte. Stabilizer is een volkomen natuurlijk en duurzaam product waarvoor onder meer rivierstenen uit de IJssel en de Maas worden gebruikt. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek is een bedrijf dat ernaar streeft ‘reststromen’ zo hoog mogelijk in de keten te terug te brengen. Samen richtten zij het bedrijf ecoDynamic op. Martijn Smulders is siverantwoordelijk voor ecoDynamic, dat inmiddels vijf duurzame producten aanbiedt: Stabilizer, StabUp, Stabilizer Basic, Grass Parking en ecoDynamic klimaatadaptief. Alle producten zijn 100% circulair.  ecoDynamic neemt het materiaal weer in voor hergebruik en de aanleverende partij ontvangt daarvoor een aanzienlijke vergoeding.