REDOTTO-RC® – REDUCE, REUSE, RECYCLE

Met passie: hergebruik van afgedankte grondstoffen.

Restmateriaal is niet altijd ‘afval’ en kan nog op allerlei andere manieren gebruikt worden. Het verwerken van gebruikte grondstoffen en producten tot volledig nieuwe, waardevollere objecten maakt het mogelijk om de toenemende hoeveelheid afval die dagelijks ontstaat te verminderen. En het is een uitstekende manier om oude materialen een “tweede leven” te geven.

Het streven van onze technici was er van oudsher op gericht een product technisch met nieuwe grondstoffen zo optimaal mogelijk te ontwikkelen, terwijl nu de opgave was bouwafval om te zetten in een vernieuwend, kwalitatief en optisch anders dan anders origineel betonproduct. Het was voor onze technici een echte uitdaging om in zo’n andere richting te denken!
Maar met deze steen is het ons gelukt de waarde van afval te tonen door deze zichtbaar te maken in hergebruik. Upcycling op z’n best. Geselecteerd bouw- en productieafval is grondstof geworden met een visuele waarde. Gewezen beton- en kleiklinkers geven zo een nieuw design aan een betonproduct.
Maar daarnaast heeft het product ook dezelfde kwaliteit en alle kenmerken en voordelen van andere betonproducten zoals o.a. een frictie gefreesd oppervlak, vorst- en strooizoutbestendig, veilige glijweerstand. De gehele steen bevat 45% recyclingtoeslag. Hiervoor scheiden, analyseren en verwerken wij deze geselecteerde componenten volgens DIN EN 12620.

In Duitsland is de steen onderscheiden met het Duitse label “Blauen Engel” voor ecologische producten. De Blauwe Engel garandeert dat een product het milieu minder belast en voldoet aan hoge eisen op het gebied van de bescherming van de gezondheid – terwijl het dezelfde gebruiksgeschiktheid en kwaliteit heeft als andere producten.

Onze technici hebben echter ook nog een extra technische vernieuwing aan de steen kunnen geven: de Redotto-RC stenen zijn sinds kort te krijgen met een aan de onderzijde aangebracht systeem van groeven onder de naam VS 5®. Dit systeem geeft de steen een veel grotere verbinding met de onderliggende bestratings fundatielaag waardoor de wrijvingsweerstand met meer dan 50% toeneemt. Het resultaat is een hogere weerstand tegen duw- en zetkrachten en daarmee tegen verschuivingen van de stenen in de bestrating. Een techniek die een grote toegevoegde waarde kan hebben bij extreme verkeersbelasting zoals bijvoorbeeld bij (spoorvormende!) busbanen.

Redotto-RC stenen zijn er in twee kleuren:
Kleur Natuurgrau RC1 : Toplaag bestaat voor minimaal 90% uit betonsteen RC toeslag en
max. 10% baksteen RC toeslag
Kleur Graun RC2 : Toplaag bestaat voor minimaal 70% uit betonsteen RC toeslag en max. 30% baksteen RC toeslag.

Leverbaar in standaard formaat 30x15x8, waterpasseerbaar, maar voor projecten ook in andere formaten en diktes op aanvraag. De innovatie VS-5 Rillering wordt op verzoek eveneens geproduceerd.

Klik hier voor meer informatie over Redotto of neem contact op met Marcel Schemkes, Metten Stein+Design.