Vijf graden koeler met ecoDynamic Klimaatadaptief

12 sep 2022 | Circulariteit, Innovatie

Tot slechts enkele jaren geleden brachten de woorden ‘duurzame en natuurlijke halfverhardingen’ niet meer dan enige onverschilligheid bij de toehoorder teweeg. Nu, in 2022, hebben de grootste gemeenten van Nederland Stabilizer van ecoDynamic niet alleen omarmt, maar gedefinieerd als hun standaard. Niet zo gek, als je alle eigenschappen van Stabilizer kent. Inmiddels heeft ecoDynamic voor elke laag van de ondergrond een eigen product. Het nieuwste is ecoDynamic Klimaatadaptief dat dankzij de capillaire werking en een knappe berekening voldoende water opslaat waar het nodig is.

Met ecoDynamic Klimaatadaptief blijft de waterdoorlatende constructie zoals die ook onder de Stabilizer wordt gehanteerd, behouden. Het verschil is dat waar voorheen, en met Stabilizer nog steeds, het water zo snel mogelijk wordt afgevoerd, het nu vooral wordt vastgehouden. Op een natuurlijke manier. Geen kratten, geen plastic. ecoDynamic Klimaatadaptief bevat natuurlijk gesteente dat een capillaire werking heeft. Water wordt gebufferd en kan ingezet worden voor verschillende doeleinden.  Het water stijgt op tijdens de warme weken in het jaar, waardoor er verdamping plaatsvindt wanneer de zon erop schijnt. Onderzoek heeft aangetoond dat met ecoDynamic Klimaatadaptief de temperatuur van de verharding met vijf graden kan worden teruggebracht. ecoDynamic Klimaatadaptief komt het beste tot zijn recht in pleinen waar weinig schaduw is. Hoeveel water opgeslagen moet worden, hangt af van de omstandigheden ter plekke. Dat maakt elke aanleg en elke berekening maatwerk.

Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte gaat  ecoDynamic hier dieper op in. In het ontwerp van Het Plein ziet de bezoeker tegels die als het ware wegvluchten voor en worden verdrongen door groen. Dat is de ambitie van veel gemeenten. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor markten, om je veilig voort te kunnen bewegen, voor kermissen of evenementen. En dat zonder nog meer hitte-eilanden in de stad te creëren.  ecoDynamic heeft hier met ecoDynamic Klimaatadaptief, maar ook Grass Parking, een antwoord op en gaat graag met u in gesprek.

Meer ecoDynamic

ecoDynamic heeft sinds de oprichting in 2010 meerdere halfverhardingsoplossingen ontwikkeld; EcoDynamic Stabilizer is een gebonden verharding, gecertificeerd met NL Greenlabel A, opgebouwd uit alleen natuurlijke materialen. Een tweede, eveneens circulair funderingsmateriaal van ecoDynamic is de 100% natuurlijke Basic Foundation, die onder de Stabilizer aangebracht kan worden. Goedgekeurd voor beschermde natuurgebieden zoals Natura2000. StabUp is een overlaag, bedoeld om over bestaande paden aan te brengen. Zonder graven, zonder transportbewegingen voor vervoer van grond en materialen, wordt met StabUp een frisse, nieuwe uitstraling en een stevig pad gerealiseerd.

Grass Parking is voortgekomen uit de vraag hoe een gebied jaarrond groen te houden, terwijl je het incidenteel heel zwaar wil belasten. Grass Parking is een toplaag die is verrijkt met wat gesteente, waardoor de grond niet dichtgereden kan worden. Daarnaast is de vezel versterkt, zonder de toepassing van plastics of een ander kunstmatig product.

ecoDynamic vindt u tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte 2022 op 4.4.23 en is een van de partners van Het Plein, stand 4.4.20. 

Meer informatie